Reklama
 
Blog | Lucia Žárska

Spotřebitelé si připlatí za kávu

Ceny kávy vystřelily na maxima. Jejich vývoj ovlivňuje několik faktorů a v nejbližší době neuvidíme pokles. Přes snahu o stabilizaci vidíme neustálý nárůst a dnes si řekneme, co za ním stojí a kdo v konečném důsledku doplatí nejvíce na rekordní nárůst cen kávy.

Za vyšší spotřebu může i pandemie

Spotřeba a poptávka po kávě se čím dál tím více zvyšuje. Ve hře je několik faktorů, jako růst a stárnutí populace, ekonomický rozvoj a v neposlední řadě i pandemie. Se stoupajícím počtem lidí na planetě se zvyšuje také množství lidí, kteří konzumují kávu. Mnohem větší vliv má však stárnutí populace, protože kávu pijí lidé nad 18 let, a globálně se počet starších lidí v uplynulých letech zvýšil, tak poptávka po kávě stoupá. Samozřejmě koupě /hlavně kvalitnější/ kávy je propojena s nárůstem našich příjmů. V rozvíjejících se ekonomikách, kde vidíme rozmach střední třídy, která si může pořídit kvalitnější kávu, je spotřeba kávy vyšší. Silná pozitivní korelace mezi spotřebou kávy a HDP na obyvatele tedy existuje.

Ceny dosáhly 10letých maxim

Kontrakty na kávu dodávanou v prosinci se dostaly na úroveň 2,34 USD za libru. Futures na kávu na newyorské mezikontinentální burze se vyšplhaly na 2,46 USD. Voňavá komodita se tedy dostala na nejvyšší cenu od roku 2011. Za vysoké ceny může seskupení různých faktorů v jednom čase. Období sucha v Brazílii, přerušování dopravy dodávek, nepříznivá politická situace v Etiopii, narůstající počet případů koronaviru ve Vietnamu a další neblahé faktory ovlivňují aktuální situaci na trhu s kávou. *

Zákazník bude muset sáhnout hlouběji do peněženky

Pro konečnou cenu šálku kávy, kterou zaplatí běžný zákazník může být rok 2022 kritický. K vyšším hodnotám přispěje i stále se zvyšující inflace. Pro obrovské společnosti jako je Starbucks představuje nákup kávových zrn malou část celkových nákladů. Vysoké náklady ve srovnání s nákupem zrn jdou do pracovní síly a nájemného. Právě zde bude záležet jakou rychlostí bude narůstat inflace, protože pokud půjde o opravdu signifikantní vzestup, tak několik společností přistoupí ke zvyšování cen konečného produktu nebo služby. [1]

 

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které lze obtížně předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Reklama